Betekenis van…

Simpele uitleg over complexe woorden

Betekenis van sourcing agent

In de Nederlandse spreektaal word de term sourcing agent eigenlijk alleen gebruikt als het gaat om internationale handel. De Nederlandse vertaling van Sourcing agent is een agent of handelsbedrijf. Vertegenwoordigende rol De agent of het handelsbedrijf leent zich als vertegenwoordiger van jouw product of dienst in het buitenland. Dit is gunstig als er culturele verschillen … Meer lezen

Betekenis van legal recruitment

Legale werving oftewel legal recruitment (Engelse, gangbare term) heeft betrekking op de processen die nodig zijn om geschikte kandidaten voor een actieve baan te vinden en te plaatsen, alsook op de kunst en de vaardigheid om de plaatsing af te sluiten (d.w.z. de handeling waarbij werkgever en kandidaat contracten ondertekenen). Deze processen kunnen worden uitgevoerd … Meer lezen

Betekenis van verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een document dat in bepaalde gevallen vereist is om aanspraak te maken op een erfenis. Het is een juridische akte die wordt opgesteld door een notaris. Dat hoeft overigens niet dezelfde notaris te zijn als degene die betrokken was bij het opstellen van het testament. Sinds 2012 zijn er een … Meer lezen

Betekenis van seksueel misbruik

Seksueel misbruik wil zeggen dat er seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden, waarbij leeftijds- of machtsverschil een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn een volwassene die seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een kind toepast, of een leerling met een leerkracht. Wanneer seksueel misbruik bij een kind plaatsvind, heet dit ook wel kindermisbruik. De term die hiervoor ook wel … Meer lezen

Betekenis van contra-expertise

Als je niet weet wat contra-expertise betekent, kan dat je letterlijk veel geld kosten wanneer je te maken krijgt met een schade waarvoor een schade-expert van de verzekering moet langskomen. Je bent volledig overgeleverd aan de verzekeraar en je kunt hem niet echt tegenspreken omdat je immers geen verstand van zaken hebt omtrent schade inventarisatie. Iemand … Meer lezen

Betekenis van een echtscheidingsconvenant 

Een echtscheidingsconvenant is een echtscheidingsovereenkomst. Het is een officieel document dat gemaakt wordt bij een scheiding. Hierin staan alle gemaakte afspraken tussen de ex-partners over de scheiding. Er staan normaal geen afspraken in over de kinderen. Dit staat in een apart document: het ouderschapsplan.  Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?  In een echtscheidingsconvenant komen diverse … Meer lezen

Betekenis van steigerrecht

Wanneer je gaat verbouwen krijg je met heel veel termen te maken. Je zult vast woorden horen waarvan je niet eens wist dat ze bestaan. Steigerrecht ook wel bekend als ladderrecht is zo’n term waarvan eigenlijk niemand weet wat het betekend. Wat is steigerrecht? Het steigerrecht is het recht om een ladder of een steiger … Meer lezen

Betekenis van Safety Data Sheets

Een Safety Data Sheet oftewel een veiligheidsinformatieblad is een document waarin informatie staat over de risico’s van de gevaarlijke stof of medicament. Op dat document staat ook uitgeschreven hoe je op de meest veilige manier aan de slag gaat met deze producten. De term veiligheidsinformatiebladen wordt specifiek gebruikt voor het Europees systeem. Het Europees systeem … Meer lezen

Betekenis van vrijwaringsbewijs

Een vrijwaringsbewijs is een officieel document dat bewijst dat je niet langer de eigenaar van het voertuig bent. Hiermee kun je onder verplichtingen uit, zoals de verplichting tot een APK keuring of het betalen van boetes, bijvoorbeeld. Bewaar dit stuk papier goed. Waar is het vrijwaringsbewijs voor? Als je je auto verkocht hebt, moet je … Meer lezen

Betekenis van een beëdigde vertaling

Wat is een beëdigde vertaling? Een beëdigde vertaling is een vertaling die officieel ondertekend en afgestempeld is door een beëdigd vertaler en vergezeld is met een verklaring van de vertaler die getuigt van de waarheidsgetrouwheid van de vertaling. De eisen die aan officiële vertalingen worden gesteld, hangen af van het rechtssysteem van het land waar … Meer lezen