Betekenis van denigrerend

Denigrerend is een relatief negatief woord. Met het woord denigrerend beschrijf je iemands gedrag. Het staat namelijk voor neerbuigend en minachtend. Als iemand zich denigrerend gedraagt, vindt deze persoon dat hij boven de rest staat, hij is het belangrijkst en vindt andere mensen onbelangrijk en wellicht zelfs waardeloos. Deze persoon is vaak arrogant en asociaal bezig.

Denigrerend: Geen respect voor een ander

Iemand die zich denigrerend gedraagt heeft eigenlijk geen respect voor een ander. Qua gedrag kan je aan de volgende punten herkennen of iemand bezig is met denigrerend gedrag: vaak vindt zo’n persoon zichzelf heel belangrijk, heeft hij geen respect voor zijn medemens, negeert hij anderen die het niet waard zijn om tegen te praten, ontkent hij dat fouten en problemen bij hem liggen en uiteindelijk kan het zelfs veranderen in pestgedrag.

Denigrerend gedrag kan op meerdere niveaus plaatsvinden. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren binnen een bedrijf. Het komt regelmatig voor dat iemand een collega heeft die andere mensen als minderwaardig behandelt. Dit is vaak een stoorzender binnen een organisatie. Als iemand niet bereid is om goed onderling samen te werken en elkaar te respecteren als mens, is dit heel lastig. Maar ook op grotere schaal komt het voor. Denk bijvoorbeeld aan de kloof tussen rijk en arm. Zo zijn sommige rijke zakenlui denigrerend tegenover bijvoorbeeld een vuilnisman. Deze is waarschijnlijk laagopgeleid en doet vies werk, iets wat de zakenlui nooit zullen doen, oftewel in hun ogen is deze vuilnisman minder waard.

Betekenis van congestie

Bij congestie is er sprake van een ophoping of verstopping van een netwerk. Letterlijk betekent het dichtslibben. Dit kan betrekking hebben op meerdere soorten netwerken. We spreken het vaakst van congestie bij een internetnetwerk, verkeersnetwerk en bij de bloedsomloop in je lichaam.

Congestie op het internet

Het internet is een communicatienetwerk. Allerlei computers, mobieltjes en andere machines zijn met elkaar verbonden via kabels of het internet. Als je naar een website gaat dan bevind je je op de server van dat netwerk. Als te veel mensen tegelijk naar deze website willen, wordt de server overbelast, deze kan niet zo veel personen tegelijk aan. Deze ophopen wordt dan een congestie genoemd.

Congestie als verkeersterm

Maar ook in het verkeer komt het vaak voor. Dan spreken we van een verkeerscongestie. Dit heeft niet alleen betrekking op auto’s, waarbij een verkeerscongestie simpelweg een file is, maar het komt ook voor op het spoorwegennet en het luchtruim. Eigenlijk kan op alle plekken waar meerdere transportvoertuigen gebruik maken van dezelfde wegennetwerk een verkeerscongestie ontstaan. Als er bijvoorbeeld een ongeluk op de snelweg gebeurt, moeten alle auto’s daarachter wachten of kunnen ze nog maar 1 rijstrook gebruiken waardoor er dus ophoping ontstaat.

Comngestie als medische term

Ook in de medische wereld kan er sprake zijn van congestie, dit komt dan vaak voor in de bloedsomloop (wanneer bloed zich ophoopt in een orgaan). Het wordt dan ook wel de ophoping van vloeistof genoemd. Maar ook op andere plekken in het lichaam kan vloeistofcongestie voorkomen, bijvoorbeeld een nasale congestie, oftewel een verstopte neus.

Betekenis van virtual reality

De definitie van virtual reality (VR): ‘Virtual Reality is een techniek waarmee een gebruiker toetreedt tot een door een computer gegenereerde virtuele wereld. Door middel van een VR-bril kan de gebruiker toetreden tot de virtuele omgeving.’. De virtuele wereld kan zowel realistisch als fictief zijn.  

Waar virtual reality eerder voornamelijk gebruikt werd voor fictieve gaming doeleinden, heeft de techniek de laatste jaren zijn stempel gedrukt op de zakelijke industrie. In dit blog beschrijven wij een aantal zakelijke toepassingen van VR.  

1. Virtual reality (VR) training

Virtual reality training is momenteel een zakelijke toepassing die veelvuldig wordt ingezet in verschillende branches. De VR training kan voor verschillende doeleinden geïmplementeerd worden. Bedrijven kunnen gebruik maken van VR om nieuwe medewerkers in te werken of om huidige werknemers om te scholen of op te leiden.  

Het voordeel van trainingen met behulp van virtual reality is dat de trainingen inhoudelijk vrijwel op hetzelfde niveau zijn als in de praktijk. Tijd, kosten en risico’s worden bespaard en de trainingen zijn plaatsonafhankelijk. Daarnaast is het mogelijk om VR te koppelen met eigen hardware of besturingssysteem die daadwerkelijk in de praktijk gebruikt wordt. Vind je de koppeling tussen de VR-applicatie en eigen hardware interessant? Dan is deze case wellicht iets voor u.  

2. Virtual reality in het onderwijs

Een virtueel onderwijs en leeromgeving wordt gecreëerd met als doel de studenten te laten samenwerken, de lesstof op een innovatieve manier te laten begrijpen en te motiveren. Het onderwijs is langzamerhand aan het digitaliseren en virtual reality speelt hier een belangrijke rol in. Het maakt de lessen niet alleen aantrekkelijker, maar het zorgt er ook voor dat studenten zich beter ontwikkelen. 

Zo is de Politie bezig met het ontwikkelen van VR voor de Politieacademie. Zo ontwikkelen zij lessen om de studenten voor te bereiden op praktijklessen. Virtual reality wordt door de Politie in het onderwijs als ondersteunend gezien.  

3. Toepassingen in de zorg

Virtual reality wordt in de zorg vaak ingezet om het herstelproces van een patiënt te bevorderen. In het blog van Zorg van Nu wordt beschreven dat de techniek ingezet wordt met als doel afleiding, voornamelijk pijnafleiding en ontspanning. Daarnaast kan virtual reality ingezet worden om angsten, psychoses, trauma’s of fysieke ongemakken te behandelen.  

Total Reality heeft recent voor Roessingh een vr toepassing ontwikkeld. Deze game is ontwikkeld voor kinderen met motorische leerproblemen. Om de stap van fietsen in de kliniek naar fietsen op straat te verkleinen, ontwikkelden wij de Roessingh VR Fiets Game.  

4. Prototyping met een 3D model

Een prototype van een product kan worden gevisualiseerd door een 3D model te creëren van het prototype. Virtual reality maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een ruimte te betreden om te zien hoe die efficiënt ingericht kan worden. Het grootste voordeel is de besparing van kosten en tijd. Het prototyping proces wordt een efficiënter doorlopen en fouten worden eerder aan het licht gebracht.  

De mogelijkheden zijn voor prototyping enorm. Door augmented reality in combinatie met virtual reality (mixed reality) in te zetten is het bijvoorbeeld mogelijk om door een virtuele ruimte te lopen waarbij je  om het prototype heen kan lopen. Voor meer informatie over mixed reality en prototyping, raden wij je aan om de volgende pagina te bezoeken: https://www.totalreality.nl/solutions/prototyping/ 

5. Producten presenteren in VR  

Op een beurs wordt steeds vaker gebruik gemaakt van VR. Bedrijven willen op een innovatieve manier haar product(en) presenteren aan potentiële klanten. Om een nieuwe dimensie te geven aan de klantbeleving wordt er kennis gemaakt middels virtual reality met het product. In plaats een sales manager het product te laten introduceren, kan de klant het product zelf zien en beleven.  

Total Reality heeft voor Straathof Controls een VR boot simulator ontwikkeld. Deze simulator wordt gebruikt voor trainingen, maar ook op beurzen ter demonstratie.   

6. Machines onderhouden met VR

Onderhoudsmonteurs en eindgebruikers van machines hebben veel profijt van virtual reality. Met een VR-bril, vaak in combinatie met augmented reality, kunnen handelingen handsfree uitgevoerd worden. Informatie over installaties of problemen worden gevisualiseerd op de juiste plek in een machine met behulp van mixed reality. Het is zelfs mogelijk om een expert in te laten bellen zodat hulp op afstand mogelijk is. Meer weten over onderhoud en support? Klik dan hier.  

7: VR videogame

Zij komen steeds meer bedrijven tegen die een VR video game willen. Met behulp van deze virtual reality game proberen zij hun klanten en/of medewerkers kennis te laten maken met het bedrijf. Total Reality heeft voor Topicus een VR game ontwikkeld waar potentiële, nieuwe en huidige werknemers kennis laat maken met de verschillende werkvelden waarin Topicus actief is. Daarnaast is er voor Kaak Group een VR game om een breed publiek aan te spreken. In deze game wordt het traditionele brood bakken verbonden met de geavanceerde bakkerij.  

Ook VR toepassen voor uw bedrijf?

De inzet van virtual reality voor uw bedrijf kan vele voordelen hebben en bedrijfsprocessen verbeteren op meerdere vlakken. Van VR training tot het visualiseren van een prototype in de virtuele wereld. Ben je er klaar voor? Zij leggen in 4 stappen uit hoe je kunt beginnen om VR in te zetten voor jouw bedrijf.   

 

Betekenis van porselein

Wat is de betekenis van porselein?

Hieronder leggen we je uit wat het is, hoe het wordt gemaakt en wat de doeleinden ervan zijn.

Porselein: Wat is het en hoe wordt het gemaakt?

Porselein is aardewerk met beschildering. Het heeft een vorm van harde keramiek die vaak fijn is gedecoreerd. Het wordt gemaakt van fijne en dunne porseleinaarde, wat ook wel bekend staat vanwege de gebruikte grondstoffen kaolien (klei) en petunse, het bezinksel van kiezelwieren en veldspaat. Deze vorm van keramiek is van origine afkomstig uit China. In 1296 maakte Marco Polo reeds melding van porselein toen hij in China verkeerde. Hij gaf het de naam porcella, naar een voor hem bekend weekdier met een witte schaal. De porseleinaarde wordt in een speciaal gemaakte mal gegoten, waarna het in een aardewerk oven wordt verhit. Daarna, wanneer het porselein goed is afgekoeld volgt het zorgvuldig schilderen van het gemaakte object.

Porselein is een materiaal dat veel gebruikt wordt voor duur servies, vazen en sanitaire voorzieningen zoals wastafels, toiletpotten.

Bron: http://aronson.nl/

Betekenis van apathisch

Wat is de betekenis van apathisch?

Apathisch is afgeleid van het woord apathie. Dat komt weer van het Griekse woord apatheia, wat gevoelloosheid betekent.

Apathisch: Gebrek aan emoties of motivatie

Apathisch zijn, is simpel gezegd een gebrek aan emotie, motivatie of enthousiasme. Sommige mensen noemen het ook wel “gebrek aan motivatie in het leven”. Als een persoon zich apathisch gedraagt, is deze heel lusteloos en ongevoelig voor indrukken van buiten. Ze zijn niet geïnteresseerd om dingen te ondernemen en hebben geen behoefte aan sociale interactie. Als iemand voor een langere tijd last heeft van apathisch gedrag, kan dit heel lastig zijn. Het beïnvloedt eigenlijk zijn of haar hele leven. Het beroepsleven wordt beïnvloed, maar ook relaties met een partner, familie en vrienden. Je zou kunnen zeggen dat de algehele levenskwaliteit hiermee achteruit gaat.

Echter is er bij mensen vaak sprake van situationele apathie. Iedereen heeft weleens een dag waarop je echt nergens zin in hebt en compleet ongemotiveerd bent. Dit is compleet normaal en geen reden tot zorg. Apathisch gedrag wordt echter gevaarlijker in combinatie met verschillende psychische stoornissen. Denk hierbij aan anorexia, autisme, depressie of dementie.

Apathisch gedrag en depressies?

Echter is apathisch gedrag niet hetzelfde als een depressie. Deze twee termen worden vaak door elkaar gehaald omdat een depressief persoon en een apathisch persoon vaak dezelfde symptomen vertonen. Zoals nergens zin in hebben en nauwelijks reageren op prikkels van buitenaf. Het verschil is echter dat een depressief persoon zich hierbij vaak verdrietig of terneergeslagen voelt, terwijl een apathisch persoon helemaal geen emoties voelt bij zijn of haar gedrag.

Betekenis van fiduciaire

Wat is de betekenis van fiduciaire?

Meerdere betekenissen van fiduciaire

Fiduciaire is best wel een lastig woord, het wordt tegenwoordig dan ook niet heel vaak meer gebruikt in de Nederlandse (of Vlaamse) taal. Het woord fiduciaire stamt af van het woord fiducie. Wat weer is afgeleid van het Latijnse fiducia, wat vertrouwen betekent.

Zo kan een advocaat bijvoorbeeld geen fiducie hebben in een zaak, oftewel hij heeft er geen vertrouwen in. Ook het woord geloof is vaak een acceptabele term om fiducie mee uit te leggen. Niet geloof in het kader van religie, maar hoop en vertrouwen ergens in hebben. Dat je gelooft dat het wel goed gaat komen.

Minder gangbaar geworden

Je zult dit woord tegenwoordig dus niet heel veel meer tegenkomen. De enige situatie waarin het woord nog wel actief wordt gebruikt, is als je te maken hebt met fiduciair geld. Ook dit heeft weer te maken met vertrouwen, wat eigenlijk heel logisch is, maar wel even uitgelegd moet worden.

Fiduciair geld

Fiduciair geld is geld waarvan de waarde niet afhangt van het materiaal waarvan het is gemaakt, zoals goud dat meer waard is hoe zwaarder het goud is, maar waarvan de waarde afhangt van vertrouwen. Onderling zijn er afspraken gemaakt over de waarde van dit geld en is er onderling tussen de mensen vertrouwen dat er goederen en diensten mee gekocht kunnen worden. Oftewel, fiduciair geld is het geld waar wij dagelijks mee te maken hebben. Briefgeld, munten, maar ook digitaal geld zoals bitcoins. Het materiaal waarvan het gemaakt is, het papiertje, heeft zelf geen waarde. Maar je kan er wel dingen mee kopen door het vertrouwen dat we in dit product hebben.

Betekenis van HACCP

Wat betekent HACCP?

HACCP is de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is een (voedsel)veiligheidssysteem. Bedrijven die met voedsel omgaan voorkomen hiermee dat de veiligheid van ons eten in gevaar komt. Van elke fase in de productie brengt het bedrijf in kaart wat er fout kan gaan en hoe dit kan worden voorkomen. Dat moet je erg ruim nemen, want ook verbanddozen, brandblussers e.d. die in en om de keuken gebruikt worden dragen deze naam.

Producten die de naam HACCP voeren hebben als doel gevaren te voorkomen en de veiligheid te bevorderen. Binnen het assortiment van HACCP preventiemiddelen kan je denken aan verbandkoffers, pleisters en branddekens, waarmee je direct hulp kunt verlenen zodra de situatie daar om vraagt.

Oorsprong van HACCP

Het controlesysteem (HACCP) kent zijn oorsprong in de Amerikaanse ruimtevaart. Je kunt je voorstellen dat voedselvergiftiging of -verspilling daar ontzettend kostbare en gevaarlijke gevolgen kan hebben.

HACCP is gebaseerd op zeven principes

HACCP heeft geen handleiding, maar is gebaseerd op zeven principes. Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven om dit op hun eigen situatie toe te spitsen.

De zeven kernpunten van een HACCP-systeem:

  • Inventariseer alle mogelijke gevaren
  • Stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast, de punten in het werkproces waar het risico kan worden beperkt
  • Geef per CCP de kritieke grenzen aan
  • Stel vast hoe de CCP’s in de gaten gehouden kunnen worden
  • Leg per CCP de juiste acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
  • Test alle veiligheidsmaatregelen regelmatig op hun werking
  • Documenteer wat en wanneer je hebt gedaan

Bron: https://www.preventieshop.nl/ehbo/haccp/

Betekenis van LED profielen

Een LED profiel is eigenlijk niets meer en niets minder dan een soort buis met een uitsparing waarin je één of meerdere LED strips kunt bevestigen. Een LED profiel wordt gebruikt om ledstrips op een nette wijze te monteren. Dit kan zijn in of op het plafond, in of op de muur, op een trap, in een koof en noem zo maar op. LED profielen maken het mogelijk om de ledstrip netjes te monteren.

Van welk materiaal is een LED profiel gemaakt?

De meeste LED profielen zijn gemaakt van aluminium. De buitenste laag van het profiel is vaak geanodiseerd, waardoor deze niet gaat roesten. Tevens maakt deze laag het mogelijk om een LED profiel samen met waterdichte ledstrips te gebruiken in vochtige ruimtes of buiten. Een ledstrip moet minimaal over een ip-waarde van 44 beschikken om geschikt te gebruiken in vochtige ruimtes of buiten.

Wanneer gebruik je een LED profiel?

Een LED profiel gebruik je om een led strip op nette wijze in een koof, op een plafond of op een muur te bevestigen. Tegenwoordig kiezen veel mensen ervoor om het profiel in de muur of het plafond te monteren. Steeds meer mensen kiezen voor inbouw profielen in plaats van opbouw profielen.

LED profielen zijn in veel situaties de meest ideale oplossing om ledstrips op een afgewerkte manier te bevestigen in huis of buiten. Een van de vele toepassingen is in het plafond. Er kan gekozen worden tussen een LED profiel in of op het plafond. Voor een inbouw profiel is het nodig dat er rekening gehouden is met ruimte in het plafond om de verlichting in te bouwen. Vaak is dat niet het geval waardoor men kiest voor opbouw LED profielen op het plafond. Hetzelfde geldt ook bij toepassing op een muur. Is er vooraf geen rekening gehouden met LED profielen en LED strips in de muur? Dan is het nodig om opbouw LED profielen te gebruiken. Deze zijn gemakkelijk tegen de muur te bevestigen.

 

Bron: Ledstripxl.nl

Betekenis van likdoorn

Wat is likdoorn?

Een likdoorn is een verharde huidlaag die ontstaan is ​​door de reactie van de huid op wrijving en druk. Je kunt last krijgen van een een likdoorn als je de volgende symptomen ervaart op de punten en zijkanten van jouw tenen: ruwe, taaie, vergeling van een bultige of hobbelige huid. De huid wordt gevoelig voor aanraking en je ervaart pijn bij het dragen van schoenen. Wanneer je deze klachten niet behandeld vormt de huid eelt die op den duur als gevolg van de frictie en belasting veranderd in likdoorns. Die kunnen erg pijnlijk aan gaan voelen.

Verschil tussen eelt en een likdoorn

Likdoorns zijn kleiner dan eelt en hebben een hard midden omgeven door een ontstoken huid. Likdoorns hebben de neiging zich te ontwikkelen op delen van de voeten die geen gewicht dragen, zoals de bovenkant en zijkanten van uw tenen en zelfs tussen de tenen. Likdoorns kunnen pijnlijk zijn als ze worden ingedrukt.
Eelt, daarentegen, is zelden pijnlijk. Eeltplekken ontwikkelen zich meestal op de voetzolen. Eelt varieert in grootte en vorm en is vaak groter dan likdoorns.

Behandeling van een likdoorn

Als je gezond bent, heb je alleen behandeling voor likdoorns en eelt nodig als ze ongemak veroorzaken. Voor de meeste mensen zorgt het simpelweg weghalen van de oorzaak van de wrijving of druk ervoor dat likdoorns en eelt verdwijnen.

Echter als je kampt met een aandoening die de bloedtoevoer verminderd naar je voeten, zoals diabetes, loop je een groter risico op complicaties. Win dan altijd advies in bij je huisarts over de juiste verzorging van likdoorns en eelt als je weet dat je een verminderde bloedtoevoer hebt naar benen en voeten.

Betekenis van betonplex

Wat is betonplex?

Betonplex wordt gebruikt voor de bekisting van beton. Het is dus een typisch product wat voornamelijk in de bouw wordt gebruikt. Door de eigenschappen van deze multiplexplaat is deze uitermate geschikt als betonbekisting. Maar er zijn meer toepassingen.

Hout met een laag

Multiplex bestaat uit hout met een beschermlaag. Afhankelijk van de houtsoort wordt de kwaliteit bepaald. Populierenhout is in feite de goedkoopste variant en heeft een mindere kwaliteit in vergelijking met Berken of hardhout. De kwaliteit bepaalt dus de duurzaamheid en het gebruik van de platen. Naast de houtsoort bepaalt ook de dikte van het materiaal de stevigheid en duurzaamheid. De meest gebruikte dikte is 1,8 mm.

Veelzijdig gebruik

Naast het bekisten worden de platen gebruikt als steigerplanken en als tijdelijke vloerbedekking. Platen van berken en hardhout worden veel gebruikt voor aanhangwagens als bodem en zijplaat. Ook bergruimten of dierenverblijven kunnen met dit materiaal gebouwd worden. Dankzij de afwerklaag is het een waterdicht materiaal en daarom geschikt voor buiten. De afwerklaag zorgt ook voor een definitieve afwerking die geen behandeling meer behoeft.

Spaanplaat versus multiplex

Betonplex worden ook van spaanplaat gemaakt. Het heeft een andere verlijming als multiplex en wordt om die reden voor eenmalige toepassing gebruikt. Toepassingen zijn vooral voor wanden, vloeren en daken. Betonplex op basis van spaanplaat wordt ook voor meubels gebruikt. In vergelijking met multiplex is het minder stevig. Dit vertaalt zich ook naar de prijs. Multiplex heeft een duurder prijskaartje zeker wat betreft de Berken variant.

Plaatmateriaal in veel gradaties

Er zijn veel verschillende plaatmaterialen om grote oppervlakten af te werken; gipskartonplaten, triplex/multiplex, MDF, OSB, spaanplaat, hardboard en dus betonplex. Gipskartonplaten worden gebruikt voor binnenwanden en zijn gemakkelijk bewerkbaar. Daarbij bieden deze platen een hoge geluidsisolatie. Triplexplaten bestaan uit drie lagen hout, multiplex heeft meer dan drie houtlagen. Dit heeft alles te maken met de belastbaarheid. MDF wordt vooral gebruikt als afwerkingsmateriaal voor meubels, maar ook voor wanden en deuren. Hardboard is een dun materiaal wat vooral voor vloeren wordt gebruikt of als achterwand van kasten. Het bestaat uit samengeperste vezels.

Voor elke klus een specifiek plaatmateriaal. Het is zaak om je goed te laten informeren welk materiaal het best geschikt is. Veel is afhankelijk of het materiaal voor binnen of buiten geschikt moet zijn. Ook de duurzaamheid speelt een rol en waarschijnlijk ook de prijs.